Sản phẩm quỹ

Gói tiết kiệm
 • Cam kết lợi nhuận:
 • Cam kết: Lãi suất tiền gửi Vietcombank (12 tháng) + 6%
 • Chia lợi nhuận: KHÔNG
 • Đảm bảo vốn: 100%
 • Số tiền tối thiểu: 10 triệu
 • Phí quản lý quỹ: 0%
 • Phí thưởng vượt lợi nhuận cam kết: Không
 • Thời gian tối đa: 12 tháng
 • Mức độ: An toàn tuyệt đối
Gói tích lũy
 • Cam kết lợi nhuận:
 • Cam kết: Lãi suất tiền gửi Vietcombank (12 tháng) + 3%.
 • Chia lợi nhuận: 50%
 • Đảm bảo vốn: 100%
 • Số tiền tối thiểu: 10 triệu
 • Phí quản lý quỹ: 0%
 • Phí thưởng vượt thời gian cam kết: Không
 • Thời gian tối đa: 12 tháng
 • Mức độ: Rất an toàn
Gói tăng tốc
 • Cam kết lợi nhuận: Không
 • Cam kết: Lãi suất tiền gửi Vietcombank (12 tháng)
 • Chia lợi nhuận: 100%
 • Đảm bảo vốn: 0% (Xét theo NAV cuối kỳ và đầu kỳ)
 • Số tiền tối thiểu: 50 triệu
 • Phí quản lý quỹ: 2%
 • Phí thưởng vượt lợi nhuận cam kết: 20%
 • Thời gian tối đa: 12 tháng
 • Mức độ: An toàn